Vært Grethe Goldenbeck

1. april kunne Grethe Goldenbeck overtaget værtsrollen på Danhostel Henne Strand.